Album Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty CDC Việt Nam