Khuyến mãi khi đặt tiệc cưới từ ngày 1/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017