Khuyến mãi khi đặt tiệc cưới từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/3/2017