Khuyến mãi khi đặt tiệc cưới từ ngày 1/4/2017 đến hết ngày 30/6/2017