TIN TỨC CẬP NHẬT

Tin tức cập nhật

Chính Sách Bảo Mật & Quyền Riêng Tư

Trong quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ và hậu mãi sau bán hàng, Cung Xuân cần thu thập thông tin liên hệ của khách hàng như một thành phần tất yếu. Ngoài ra trong quá trình đó, các thông tin giao dịch – đơn hàng sẽ được tạo ra mà chúng tôi gọi chung là dữ liệu giao dịch khách hàng.

Cung Xuân cam kết thu thập – sử dụng – lưu trữ các thông tin liên hệ của khách hàng và dữ liệu giao dịch khách hàng một cách trung thực, bảo mật riêng tư và phục vụ một cách chính đáng để tạo nên trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích thu thập thông tin:
Cung Xuân thu thập thông tin khách hàng như một thành phần tất yếu trong quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ nhằm phục vụ trao đổi, chào giá, thực hiện giao dịch – đơn hàng và hậu mãi sau bán hàng. Ngoài ra, trong trường hợp xẩy ra các tranh chấp, khiếu nại thì thông tin sẽ được trích xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Phạm vi thu thập thông tin bao gồm:
Thông tin liên hệ khách hàng thông thường: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email.
Thông tin giao dịch – hợp đồng: Thông tin địa chỉ cư trú, ngày tháng năm sinh,.. nhằm phục vụ in ấn hoặc cung cấp các dịch vụ cần thiết trong quá trình tổ chức sự kiện, tiệc.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin được lưu trữ dài hạn để phục vụ hậu mãi sau bán hàng đặc biệt là khi khách hàng tái sử dụng dịch vụ cũng như các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cũ. Đối với cá nhân, Cung Xuân chỉ xóa dữ liệu được thu thập khi khách hàng có yêu cầu, khách hàng liên hệ trực tiếp về về Hotline để gửi yêu cầu.

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Thông tin khách hàng được sử dụng để phục vụ mục đích được nêu trên và cam kết không thực hiện buôn bán – phát tán công khai dưới mọi hình thức. Các đối tượng được tiếp cận thông tin khách hàng bao gồm:

• Trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân.
• Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công Ty cung cấp.

4. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Cung Xuân hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Cung Xuân, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số Hotline được đăng tải công khai trên Website chính thức của chúng tôi (www.cungxuan.vn).

Trân trọng!

0915092066