Chính Sách Bảo Mật

Với nguyên tắc nghề nghiệp và vì lợi ích của khách hàng, Cung Xuân luôn đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng.

 

1) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  • Họ và Tên khách hàng, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại di động. (Luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể của việc thu thập thông tin, những thông tin được thu thập từ khách hàng đều được sự đồng ý và tự nguyện của khách hàng cung cấp).
  • Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, tuy nhiên việc đó có thể hạn chế khách hàng tham gia vào một số hoạt động nhất định liên quan.
  • Không lấy dữ liệu từ bên thứ ba.

2) Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin khách hàng được thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ. Thông tin cá nhân khách hàng được bảo mật tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3. Trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo các quy định của pháp luật.

  • Hỗ trợ khách hàng khi cần tìm hiểu sản phẩm/ dịch vụ của Cung Xuân.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Cung Xuân.
  • Để cải thiện, nâng cấp nội dung website.
  • Sử dụng phản hồi khách hàng cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
  • Phục vụ dịch vụ chăm sóc hậu mãi, dịch vụ sau bán hàng khác.

3) Thời gian lưu trữ thông tin

Cung Xuân sẽ lưu trữ thông tin cho đến khi khách hàng yêu cầu xóa thông tin này trong hệ thống.

0915092066